3a Het gebruik van “Discussion” binnen een evaluatie blijkt voornamelijk gebruikt te worden om extra informatie toe te voegen die relevant lijkt voor een evaluatie, maar in geen ander vak past. Het lijkt ons daarom goed om “Discussion” om te dopen tot “Additional Remarks”
3b Net zoals de “Discussion” nu, kunnen na deze wijziging de “Additional Remarks” toegevoegd worden aan een rapport.
3c Na deze wijziging kan men ook items weglaten uit een rapport. Er komt namelijk een vinkje bij ieder item binnen de “Additional Remarks”. Iemand die een item toevoegt aan de “Additional Remarks” kan aangeven of het item wel (default) of niet opgenomen moet worden in het rapport. Super users en Evatool support kunnen dit naderhand ook wijzigen.

Submitted by Elmer van Chastelet on 13 April 2017 at 16:26

On 13 April 2017 at 16:27 Elmer van Chastelet tagged 0.6.1.7

On 13 April 2017 at 16:29 Elmer van Chastelet closed this issue.

Log in to post comments