Investigate if we can improve the order of “Recent Courses”

…dat de WebLab course list op de frontpage een arbitraire volgorde lijkt te hebben. Een course waarin je net een ZIP submit hebt gedaan komt niet vooraan het lijstje Recent Courses te staan, en het liefst zouden ze zien dat de laatste course die je opent vooraan in Recent Courses komt te staan.

Submitted by Elmer van Chastelet on 26 February 2024 at 11:38

On 28 February 2024 at 11:16 Elmer van Chastelet closed this issue.

On 28 February 2024 at 11:20 Elmer van Chastelet commented:

Recent courses were displayed in order of last saved timestamp, but with a delay, because the timestamp of a course’s root submission (derived from its children subs) gets updated in the background (during grade calculation every 15 min).

I’ve changed Recent courses to also consider the last edited submission (instead of root level sub), so after editing a submission, the course will directly appear as first in Recent Courses.

Log in to post comments