Een indicator van ‘difficulty’ van één subvraag kan je in het ‘oude’ puntenverdelingssysteem bieden door de som van de door alle studenten behaalde punten op die vraag te delen door de vermenigvuldiging van het totaal aantal deelnemende studenten met het max. aantal te verdienen punten voor die subvraag. Hoe dichter de uitkomst bij 0, hoe moeilijker de vraag over het algemeen was, hoe dichter de uitkomst bij 1, hoe makkelijker de vraag waarschijnlijk was. Dit wordt in de onderwijskunde de p-waarde genoemd.

Volgens mij zit dit statistiekje nog niet in WebLab. Lijkt mij een ideale en makkelijke toevoeging voor het Statistics lijstje bij Assignment Dates & Statistics. Hier hoef je natuurlijk helemaal geen rekening te houden met Weights. Misschien nog een mouse-over toevoegen met korte uitleg over hoe de berekening is en/of wat een correcte interpretatie is?

Submitted by Eelco Visser on 25 February 2013 at 13:28

On 25 February 2013 at 13:29 Eelco Visser tagged statistics

Log in to post comments