Een indicator van ‘discrimination’ van één subvraag (ofwel ‘Rit’ en ‘Rir’: de mate waarin de subvraag goedpresterende studenten weet te onderscheiden van slechtpresterende studenten) kan je in het ‘oude’ puntenverdelingssysteem bieden door de correlatie te berekenen tussen de som van de door de studenten behaalde punten op die vraag en de som van de door de studenten behaalde punten voor het gehele tentamen. Dit is de ‘Rit’. De ‘Rir’ is hetzelfde als de ‘Rit’, maar zonder de vraag waarover de ‘Rit’ berekend wordt. Dit geeft een indicatie ook van de samenhang van deze vraag met de totale toets. De ‘Rir’ is meestal lager en geeft een representatiever beeld van de discriminatoire waarde. Aangezien het in beide gevallen een correlatie betreft krijg je resultaten tussen -1 en 1. Hoe dichter de uitkomst bij 1, hoe sterker de indicatie dat studenten met een hoog eindcijfer (goedpresterend dus) deze vraag goed beantwoordden en studenten met een laag eindcijfer (slechtpresterend dus) deze vraag fout beantwoordden.

Ik ben de Correlation Plot feature tegengekomen, maar merkte dat het vrij traag is en niet helemaal doet wat ik verwachtte. Ik dacht, laat ik op de x-as een vraag zetten en op de y-as het gehele tentamen, kijken wat ie doet… Maar de Plot leek niet echt iets zinnigs op te leveren. Ik zou zeggen: het zou super zijn als dit als cijfer ook gewoon bij het Statistics lijstje toegevoegd zou kunnen worden, maar geen idee of dat haalbaar is. Ook hier geldt dat een mouse-over met korte toelichting super zou zijn (m.n. om misinterpretatie te voorkomen).

Submitted by Eelco Visser on 25 February 2013 at 13:30

On 16 July 2024 at 14:05 Elmer van Chastelet tagged 1.41.0

On 16 July 2024 at 14:05 Elmer van Chastelet removed tag statistics

On 16 July 2024 at 14:06 Elmer van Chastelet closed this issue.

Log in to post comments