En je zou de totale ‘reliability’ van het tentamen willen weten. Ofwel (in het ‘oude’ puntenverdelingssysteem) de Cronbach’s Alpha over de behaalde punten van alle studenten op alle vragen van het tentamen. Dat getal zit natuurlijk dan tussen de 0 en de 1. Hoe hoger (of nou ja, in ieder geval hoger dan 0.5 en rond de 0.7), hoe meer je kan stellen dat je tentamen over het algemeen heel betrouwbaar was (even los van alle andere statistieken die hier iets over kunnen zeggen) – ofwel dat de deelnemende studenten statistisch gezien vergelijkbaar genoeg scoorden.

Zit geloof ik nog niet in WebLab? Geen idee of dit makkelijk/goed te implementeren is. Hoor het graag van je. Zo ja, dan is ook hier een mouse-over met toelichting superhandig, gegeven de gevoeligheid van dit stukje statistiek qua interpretatie.

Submitted by Eelco Visser on 25 February 2013 at 13:33

Log in to post comments