Wat denk ik voor nu te hoog gegrepen is, maar mijns inziens wél mooi zou zijn, is als het systeem op één of andere manier alle bovenstaande statistieken gezamenlijk in overweging neemt om een juiste totaalinterpretatie aan te bieden of te helpen ontwikkelen. Wat ik namelijk merk aan sommige collega’s is dat ze heel avers zijn tegen statistische analyses van open-vragen tentamens, omdat ze denken dat een individuele statistiek hele harde uitspraken over het geheel zou bieden of noodzakelijk zou maken. Zo van: de Cronbach’s alfa is laag, dus het tentamen is slecht. Punt. Dergelijke houdingen/conclusies wil ik voorkomen door dus alle statistieken bij elkaar te zetten en dan gebaseerd op het totaalplaatje wat interpretatiesuggesties te bieden.

Submitted by Eelco Visser on 25 February 2013 at 13:34

Log in to post comments